پرسش ها و پاسخ ها جلد 4

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

در طول تاريخ بشر، «آزادى» همواره به عنوان يكى از آرمان‌هاى مقدّس و والا براى افراد و جوامع انسانى مطرح بوده و داعيه‌داران «آزادى‌خواهى» در ميان همه اقوام و ملل از ارزش و احترام خاصّى برخوردار بوده و انسان‌هايى بزرگ و در خور ستايش به شمار مى‌رفته‌اند. آزادى در منظر انسان‌ها آن چنان مهمّ و حياتى جلوه مى‌كرده كه حاضر شده‌اند براى نيل به آن متحمّل رنج‌ها و مشقّت‌هاى طاقت‌فرسا شده و جان و مال و همه هستى خود را در راه آن فدا نمايند و صدها هزار و بلكه ميليون‌ها نفر در پاى آن جان باخته‌اند. و بى‌جهت نيست كه وقتى در مقطعى از تاريخ، انديشه‌اى بنام «ليبراليسم» ظهور مى‌كند به سرعت در سراسر دنيا منتشر شده و طرفداران زيادى مى‌يابد؛ به طورى كه امروزه بسيارى از كشورها و شخصيت‌ها و انديشمندان آنها، ليبراليسم را به عنوان يكى از اصول قطعى و برگشت‌ناپذير نظام و تفكر خود تلقّى كرده و به آن مباهات مى‌كنند.
اما براستى آزادى چيست و مشخّصاً چه مفهومى دارد؟ اصول و مشخّصه‌هاى ليبراليسم كدامند؟ اصولا آيا انسان موجودى است آزاد و مختار يا مجبور و مقهور؟ دين و آزادى چه نسبتى با هم دارند؟
اصطلاح ديگرى كه اين روزها در جامعه ما، و به خصوص در محافل علمى، رونق خاصى داشته و زياد تكرار مى‌شود و سخنرانى‌ها و مقالات و مطالب متعدّدى در دفاع يا نقد آن وجود دارد، اصطلاح پلوراليسم است. اين مفهوم، كه در فارسى به «كثرت‌گرايى» ترجمه مى‌شود، در واقع اشاره به تفكرى دارد كه بر اساس آن تكثّر و چندگانگى در حوزه‌هاى گوناگونى نظير اقتصاد، سياست، فرهنگ، انديشه، دين و غير آنها مطلوب و مقبول تلقّى مى‌شود. پلوراليسم نيز به مانند ليبراليسم، امروزه نماد روشنفكرى و مدنيت و انديشهورزى قلمداد شده و مخالفان آن، به تحجّر، تعصّب، بى‌منطقى، خشونت‌طلبى و عناوين ديگرى امثال آنها متّهم مى‌گردند.
جلد چهارم کتاب پرسش ها و پاسخ ها با عنوان آزادى و پلوراليسم در دو بخش به اين مباحث مى پردازد:
در بخش اول درباره آزادى، مباحثى مانند مفهوم و تعريف آزادى، دين دارىْ حق يا تكليف، تعارض يا تسالم دين با آزادى، حدود آزادى، معناى آيه لاَ اِكرَاهَ فِى الدِّينِ، ليبراليسم و اصول آن، اسلام و ليبراليسم، آزادى بيان و آزادى مطبوعات آمده است.
در بخش دوم درباره پلوراليسم مباحثى از قبيل عرصه هاى مختلف پلوراليسم، مفهوم پلوراليسم دينى، پلوراليسم دينى در بعد نظرى و عملى، صراط هاى مستقيم، دلايل پلوراليسم، و انگيزه هاى پيدايش پلوراليسم، مطرح شده است.

بازدید : 1353کلید واژه ها: www.DownloadBook.Org , دانلود بوک , دانلود کتاب , پرسش ها و پاسخ ها جلد 4 , آیت الله محمد تقی مصباح یزدی , دین و آزادی ، حدود آزادی در دین ، اسلام و لیبرالیسم ، لیبرالیسم و اصول آن ، آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، پلورالیسم ، مفهوم پلورالیسم دینی ، پلورالیسم دینی ، دلایل پلورالیسم ، انگیزه های پیدایش پلورالیسم ، معارف اسلامی , اعتقادات

نظر شماتمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز غدیر می باشد
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد.